Aturem la nostra activitat presencial, que darrerament ha estat molt centrada en els projectes propis (i en formar-nos). Cuidem-nos! I cuidem les persones més vulnerables (en termes de salut i també de recursos socials i econòmics). Creiem que cal afrontar aquesta pandèmia amb sentit comú i des de tots els vessants, el social sobretot, amb mesures per a la població amb dificultats socioeconòmiques. Si el primer són les persones, actuem en conseqüència.

Un dels aspectes de les crisis és que ens permeten veure amb més claredat en quin tipus de sistema socioeconòmic vivim. Que el que estem experimentant ara, ens en faci més conscients. És el primer pas per començar a canviar hàbits, maneres de relacionar-nos, d’organitzar-nos i de consumir, posant al centre les persones, l’equitat i la justícia.

A cuidar-se, a cuidar-nos!