Crear té a veure, sí, amb el fet que surti quelcom de nou, però alhora amb el fet que aquest procés comporti una transformació personal infinita i contagiosa