La forma és inseparable del contingut; la idea, inseparable de la forma