Concebem el cinema documental com a un valuós instrument per visibilitzar, aprehendre, interpretar i qüestionar la realitat de manera creativa