Espot de la XI Trobada de Voluntariat Oncològic 2015, impulsada per la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC). L’anunci es va publicitar a la xarxa.